Με μεγάλη επιτυχία τόσο για τους μαθητές όσο και για το σχολείο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ για το 2018.