Μετά τη φοίτηση τους στο σχολείο οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά προτεραιότητα (απευθείας στο 3ο εξάμηνο) σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.


Οι επιλογές των μαθητών του τομέα προς τα ΙΕΚ μπορούν να διερευνηθούν μέσα από τους ιστότοπους Δια Βίου Μάθησης και του Δημοσίου ΙΕΚ Καλαμάτας.