Στο 4ο ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν δύο ειδικότητες για τον τομέα Μηχανολογίας:

1) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού και

2) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2.  Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3.  Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3E
4.  Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5.  Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6.  Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 1. Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
3.  Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
5.  Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2Ε
6.  Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:
– ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή
– εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
– χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
– εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
– ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
– ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων
– απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης

Δείτε το σχετικό video:


 

2. Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3.  Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
4.  Ύδρευση – Αποχέτευση 1Θ+3Ε
5.  Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε
6.  Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης:

– Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
– Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
– Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
– Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
– Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
– Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων
– Συντάσσει οικονομικές προσφορές

Δείτε το σχετικό video: