Για την εισαγωγή των αποφοίτων στις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία κ.α. ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο σύνδεσμο [Τριτοβάθμια Εκπαίδευση], παράλληλα με τις παρακάτω προϋποθέσεις εισαγωγής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Ύψος:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ύψος 1.70 και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το ύψος για τις γυναίκες στις στρατιωτικές σχολές ισχύει χαμηλότερο όριο ύψους για τις γυναίκες (1.60).

Βάρος:
Αξίζει να αναφέρουμε ότι απαιτείται και συγκεκριμένο βάρος για να διεκδικήσει κάποιος ενδιαφερόμενος μια θέση στις σχολές της αστυνομίας. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην προκήρυξη οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος (Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα) μεταξύ 19-27 ενώ οι γυναίκες μεταξύ 18-25. Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16

Ηλικία:
Όσοι θα είναι υποψήφιοι για τις σχολές της αστυνομίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26 έτος της ηλικίας (για τις στρατιωτικές σχολές είναι τα 21 έτη) ενώ είναι απαραίτητο να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν καταδικασθεί για παράνομη πράξη όπως η τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας κ.α.

Αθλητικές δοκιμασίες:
Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσφέρουν επιπρόσθετα μόρια όπως συμβαίνει με τα ΤΕΦΑΑ. Η επιτυχία στα αγωνίσματα είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή του υποψηφίου στις σχολές της Αστυνομίας

Τα όρια είναι τα ακόλουθα:

Δρόμος 100μ.: 16΄΄

Δρόμος 1000μ.: 4΄,20΄΄

Άλμα σε ύψος με φόρα: 1,05μ.

Άλμα σε μήκος με φόρα: 3,60μ.

Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ) με τα 2 χέρια. Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι: 4,50μ.

Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους 1 προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις 3 προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο 3 προσπαθειών ανά χέρι, να πετύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9,00μ. Ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες:
Επίσης είναι απαραίτητο να περάσουν με επιτυχία ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργούνται μέσα από Γραπτά δοκίμια λεκτικής και νοημοσύνης.

Υγειονομικές εξετάσεις:
Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από επιτροπή που ορίζει η Αστυνομία. Οι μαθητές προτού παρουσιαστούν στην επιτροπή θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από εξετάσεις σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παραλείψουν να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης και το παραπεμπτικό σημείωμα για να μεταβούν στα νοσοκομεία.