Στη λίστα που ακολουθεί παρέχονται κατά σχολικό έτος συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις Ερευνητικές εργασίες (projects) που εκπονήθηκαν από τους μαθητές στο 4ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας (κατά φθίνουσα ημερολογιακή σειρά). Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή να “κατεβάσετε” ένα έργο επιλέξτε το μέσα από τη λίστα: