Αγαπητοί μας μαθητές,

 Βρισκόμαστε σε αυτόν το χώρο για να σας προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η δική σας πρόοδος και επιτυχία δίνει και σε μας χαρά και ικανοποίηση.

 Για να λειτουργήσει το σχολείο μας αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του. Πρέπει να μάθουμε να δείχνουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να μην καταπατούμε τα δικαιώματά του και να τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη.

 Με τον κανονισμό λειτουργίας που συντάξαμε μαζί, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μας θα είναι πλέον πιο ξεκάθαρες, θα μειώσουν τις εντάσεις στο σχολείο μας και οι στόχοι που θα θέτουμε θα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται.

 Ο κανονισμός μας θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας.

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές σας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 • Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ξεκινά στις 8:15 π.μ. με τη συγκέντρωση και την προσευχή στον προαύλιο χώρο και αποτελεί μέρος της πρώτης διδακτικής ώρας.

 • Η έγκαιρη προσέλευση όλων, δίνει την εικόνα της καλής οργάνωσης, της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου μας, αλλά και παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των μαθητών/τριων σε διάφορα θέματα από την Διεύθυνση του σχολείου. Η παρουσία των μαθητών στη πρωινή συγκέντρωση και στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατή η λήψη απουσιών σε τμήματα, τυχαία, μετά το πέρας της πρωινής συγκέντρωσης, όταν παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της μαζικής καθυστερημένης προσέλευσης.

 • Μαθητές/τριες που καθυστερούν την πρώτη διδακτική ώρα, δεν μπαίνουν στην τάξη και παίρνουν απουσία, η οποία δεν δικαιολογείται. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις αφού αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης και εφόσον η αργοπορία τους θεωρηθεί δικαιολογημένη, μπαίνουν στην τάξη, με άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει, χωρίς σοβαρό λόγο τη διεξαγωγή του μαθήματος.

 • Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα, υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.

 • Κανένας μαθητής δεν φεύγει αδικαιολόγητα από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα.

 • Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.

 • Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο και να διατηρούν το καλό σχολικό κλίμα. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και τα περιουσιακά στοιχεία τού σχολείου είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα θρανία, το εποπτικό υλικό κ.ά. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει επίσης να διατηρούνται για λόγους υγείας καθαροί.

 • Δεν επιτρέπεται στη τάξη η κατανάλωση αναψυκτικών, καφέδων και οποιουδήποτε είδος φαγητού.

 • Σε κάθε διάλειμμα οι μαθητές βγαίνουν όλοι από την αίθουσα και ο καθηγητής κλειδώνει την πόρτα της αίθουσας. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες.

 • Στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.

 • Έντονα συνιστάται στους μαθητές να μην έχουν μαζί τους στο σχολείο είδη αξίας ή χρήματα.

 • Απαγορεύεται ρητά στους μαθητές να έχουν μαζί τους επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα καθώς, ακόμη και χωρίς να το θέλουν, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλους μαθητές.

 • Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία εξωσχολικών στο σχολείο δεν επιτρέπεται και οι μαθητές δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να φέρνουν φίλους τους εξωσχολικούς στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 • Σε περίπτωση που ο καθηγητής απομακρύνει το μαθητή από την αίθουσα με την ποινή της ωριαίας αποβολής, ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε τα αρχικά Ω. Α. (Ωριαία Αποβολή) να σημειώνονται στη στήλη Παρατηρήσεις του απουσιολογίου και στη συνέχεια να καταγράφει την ποινή στο ποινολόγιο.

 • Σε περίπτωση που ο μαθητής τιμωρηθεί με την ποινή της ωριαίας αποβολής, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει άμεσα από τη τάξη χωρίς να βρεθεί σε κανενός είδους αντιπαράθεση με τον καθηγητή, ακόμα κι αν θεωρεί ότι αδικήθηκε από αυτόν. Στη συνέχεια ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να έρθει στο γραφείο της Διεύθυνσης μετά την απομάκρυνση του από την τάξη και να απασχοληθεί εκεί.

 • Η συμπεριφορά των μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους, καθώς και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν το έργο τού σχολείου (επιστάτης, καθαρίστριες) πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια.

 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και κατά τις εξόδους από το Σχολείο, οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Η εν γένει συμπεριφορά τους πρέπει να τιμά τους ίδιους, την οικογένεια τους και το σχολείο.

 • Ο καθηγητής μπορεί να αλλάζει τις θέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη.


ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Οι μαθητές ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν στη κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου στους χώρους του σχολείου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού έλεγχου και αντιμετωπίζεται τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 σχολικές κυρώσεις.

 • Όποιος μαθητής/τρια έχει ανάγκη επικοινωνίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του σχολείου.

 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά τη ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τόσο τα κινητά τους τηλέφωνα όσο και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και εμπίπτει στην έννοια των περιπτώσεων: στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007.


ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το σχολείο έχει υποχρέωση όχι μόνο να εφαρμόσει το σχετικό νόμο περί απαγόρευσης του καπνίσματος αλλά και να καταπολεμήσει με αποφασιστικότητα την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών.

Σε περίπτωση που μαθητής βρεθεί να καπνίζει στο χώρο του σχολείου και δεν συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών για να σβήσει το τσιγάρο ή συνεχίζει να καπνίζει στο χώρο του σχολείου θα τιμωρηθεί και θα ενημερωθεί ο κηδεμόνας του.


ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στο Διευθυντή.


ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά περιστατικά βίας και επιθετικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο χώρο του σχολείου οι επιθετικές τάσεις εκδηλώνονται σε διάφορες μορφές. Είτε με σωματική, λεκτική ή ηλεκτρονική βία, είτε με φαινόμενα εκφοβισμού, όπου η βία ασκείται με ψυχολογικό τρόπο. Η βία και η επιθετικότητα μαθητών απέναντι σε άλλους μαθητές δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή ούτε από καθηγητές, ούτε πολύ περισσότερο από μαθητές. Οι μαθητές της τάξης και του σχολείου οφείλουν να προστατέψουν τους συμμαθητές τους που πέφτουν θύματα επιθετικής συμπεριφοράς, να ενημερώσουν άμεσα τους υπεύθυνους και να εκδηλώσουν την έμπρακτη αντίθεση τους απέναντι σε φαινόμενα βίας και επιθετικότητας. Το σχολείο έχει υποχρέωση να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε μαθητή και οφείλει να πάρει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για να προστατέψει τους μαθητές που θυματοποιούνται.

Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί κανενός είδους βία απέναντι στους συμμαθητές του και η βία αυτή, όταν εκδηλώνεται, θα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από το σχολείο.


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βασική επιδίωξη είναι οι κανόνες συμπεριφοράς να λειτουργούν ως αρχές, τις οποίες ο μαθητής αποδέχεται, ενστερνίζεται και επομένως τις τηρεί με δική του θέληση και ευθύνη. Η συμμόρφωση προς τους κανόνες συμπεριφοράς είναι θέμα πειθαρχίας. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς και ότι με τη συμπεριφορά τους παρακωλύουν το έργο τού σχολείου ή ότι η συμπεριφορά τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται μέχρι την απομάκρυνση τού μαθητή από το σχολείο, σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της παιδαγωγικής.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 • Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Οφείλουν να βρίσκονται όλοι κατά την ώρα της πρωινής προσευχής, εφόσον κατά το πρόγραμμα τους, έχουν διδακτική απασχόληση κατά την πρώτη ώρα των μαθημάτων. (18726/22-021978 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

 • Οφείλουν να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά τους μαθητές και χωρίς καθυστέρηση, αλλά και να μην παρατείνουν τη διδασκαλία μετά τη λήξη του χρόνου της διδακτικής ώρας.

 • Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. (Φ/353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄16-10-2002).

 • Οι εφημερεύοντες προσέρχονται στο σχολείο 15′ πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5′ μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές. ( ΠΔ 201/1998, Αρθρο 13, §.2 ).

 • Απαγορεύεται καθηγητής/τρια να αφήνει τους μαθητές πριν το κτύπημα του κουδουνιού της λήξης του ωριαίου μαθήματος ή του ημερήσιου προγράμματος, να φύγουν νωρίτερα από την αίθουσα ή το σχολείο, αναλαμβάνοντας ο ίδιος ή η ίδια την ευθύνη. Αυτό ενέχει κινδύνους για τα παιδιά και ενδεχόμενες νομικές περιπέτειες για τον ίδιο/α, σε περίπτωση ατυχήματος. (Παράβαση καθήκοντος έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας με αρ.πρωτ. 5617 §.2).

 • Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής /τρια, απουσιάζει λόγω ασθένειας, ή άλλης αιτίας, το κενό αν είναι δυνατόν συμπληρώνεται από άλλους καθηγητές/τριες, που έχουν κενό και βρίσκονται στον χώρο σχολείου.

 • Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται σχετικά άνετα. Η συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους.

 • Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους.

 • Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του. Όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.


ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 8:15 π.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • 1η διδακτική ώρα : 8:15 – 9:00

 • 2η διδακτική ώρα : 9:05 – 9:50

 • 3η διδακτική ώρα : 10:00 – 10:45

 • 4η διδακτική ώρα : 10:55 – 11:40

 • 5η διδακτική ώρα : 11:50 – 12:35

 • 6η διδακτική ώρα : 12:40 – 13:20

 • 7η διδακτική ώρα : 13:25 – 14:00

Τέλος επισημαίνουμε ότι:

Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή και τον Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.


Αγαπητοί μαθητές,

Σας υπευθυμίζουμε και πάλι πως βρισκόμαστε σε αυτόν το χώρο για να σας προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η δική σας πρόοδος και επιτυχία δίνει και σε μας χαρά και ικανοποίηση.

Ο κανονισμός μας θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας.

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές σας