Το πρόγραμμα σπουδών για την ειδικότητα Κομμωτικής Τέχνης, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Ανατομία-Φυσιολογία
2.  Πρώτες Βοήθειες 2E
3.  Υγεία και Διατροφή
4.  Διαπροσωπικές σχέσεις
5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6.  Αγγλικά Τομέα
7.  Ειδικό Μάθημα Α 5(Θ+Ε)
8.  Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Μικροβιολογία Ι 1Θ+4E
2.  Νοσηλευτική Ι 1Θ+4E
3.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 1Θ+4E
4.  Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+4E
5.  Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι 1Θ+4E
6.  Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι 5E
7.  Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4E
8.  Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+4E
9. Ακτινοτεχνολογία Ι 1Θ+4E
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία- Δερματολογία
4. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
5. Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
6. Τεχνολογία Υλικών
7. Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Δείτε το σχετικό video: