ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΜΕΝΟ E-MAIL ΤΟΥΣ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (mail@4epal-kalam.mes.sch.gr)