Στον εξοπλισμό του 4ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας ανήκει πλέον ένας σύγχρονος διαδραστικός πίνακας, ένας 3D εκτυπωτής καθώς και ειδικός εξοπλισμός arduino για την υποστήριξη των δράσεων και των εργαστηριακών μαθημάτων του σχολείου μας.