ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ε.
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΗΛ.: 2721361585
ΦΑΞ.: 2721089096

Θέμα: Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ – ΜΟΝΟ μαθητές

Συνημμένα έγγραφα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Σας αποστέλλουμε τη σχετική εγκύκλιο για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για
τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Για τους αποφοίτους
θα ακολουθήσει επόμενο στάδιο.

Η προθεσμία υποβολής από τους μαθητές με mail προς το Λύκειο είναι 25-30
Νοεμβρίου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα απαραίτητα υποδείγματα και οδηγίες.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Δ. Ραυτόπουλος
Τμήμα Β΄της Δ/νσης Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων